Trường mầm non ánh Dương được tách ra từ trường mầm non Tiên Dương ngày13/8/2013. Ngày đầu mới tách, trường chỉ có 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 590 trẻ thuộc 18 nhóm, lớp. Thành lập được gần 3 năm, phấn đấu và trưởng thành, từ chỗ cơ sở vật chất còn đơn sơ, nay trường đã có cơ ngơi tương đối khang trang, sạch đẹp với đầy đủ trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi, đảm bảo cho công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục...